Biznes

Co warto wiedzieć przed założeniem własnej działalności gospodarczej?

Masz sprawdzony pomysł na biznes, opracowany biznesplan i model biznesowy? Nie pozostaje nic innego jak założyć firmę? Sprawdź, co musisz wiedzieć przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej w 2022 roku.

Coraz więcej Polaków wybiera zakładanie działalności gospodarczej

Własna działalność gospodarcza to pomysł dla osób, które nie chcą pracować na etat. Jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się dobrą alternatywą, jeśli wolisz zacząć pracować dla siebie. Liczba osób, które wolą pracować na własny rachunek, rośnie.

Jeszcze przed pandemią Polska należała do liderów Unii Europejskiej pod względem samozatrudnienia. By jednak dobrze prowadzić własną firmę, konieczny jest plan, środki do zainwestowania, motywacja, dużo czasu i silna osobowość. Poniżej dowiesz się, jak założyć działalność gospodarczą.

Pamiętaj, że na przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków – jak poprawne zakładania działalności gospodarczej czy prowadzenie księgowości w sposób zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

Zacznijmy od pierwszych niezbędnych formalności. Po wyborze, czym chcesz się zajmować, trzeba złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – online lub tradycyjnie w urzędzie gminy. Po złożeniu odpowiedniego wniosku o wpis do CEIDG można zacząć pracować.

Aby firma widniała w rejestrze CEIDG, trzeba podać:

  • NIP,
  • PESEL,
  • kod działalności składający się z pięciu znaków według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  • adres firmy,
  • rodzaj opodatkowania (są 3 możliwości do wyboru),
  • numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy,
  • datę rozpoczęcia działalności,
  • dane rachunków bankowych.

Dodajmy, że jeśli wiesz, że przychody z działalności będą skromne, to drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – zakładanie działalności gospodarczej nie jest wtedy konieczne. O jakich kwotach mowa? Jeśli przychody z działalności nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu.

Rejestracja do ZUS-u podczas założenia działalności

Dodajmy, że złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy wiąże się z automatycznym zgłoszeniem do ZUS-u/KRUS-u, GUS-u i naczelnika urzędu skarbowego.

Teraz czas na złożenie formularza ZUS ZUA w celu zgłoszenia osoby ubezpieczonej zdrowotnie i społecznie lub ZUS ZZA, jeśli dana osoba podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Rejestracja do VAT

By zarejestrować się lub zaktualizować dane w zakresie podatku od towaru i usług (VAT), składa się deklarację VAT-R. Przedsiębiorca ma prawo zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy na mocy ustawy będzie z niego zwolniony.

Ulga na start

Początkujący przedsiębiorca ma prawo skorzystać z tzw. ulgi na start. Polega ona na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć miesięcy od dnia rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Źródła:

https://www.money.pl/gospodarka/nozyce-na-rynku-pracy-coraz-wiecej-polakow-pracuje-na-wlasny-rachunek-6619172732013184a.html

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120

Similar Posts