Biznes

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Inwestowanie w ETF-y staje się coraz popularniejsze, co wynika przede wszystkim z ich zalet. Czym dokładnie są ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i na jakiej zasadzie działają ETF-y?

ETF, czyli Exchange Traded Fund to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Jest to szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który wyróżnia się nie tylko wysoką płynnością, czy bieżącą wyceną, ale również celem funkcjonowania. Warto bowiem mieć świadomość, że ETF jest funduszem inwestycyjnym, który nie próbuje uzyskać możliwie najwyższej stopy zwrotu, a co za tym idzie pokonać rynku, ale opiera się na danym indeksie, surowcu, walucie, czy nawet kryptowalucie. W efekcie zmiana kursu danego indeksu, czy surowca powoduje identyczną zmianę wartości jednostek uczestnictwa ETF-u, który jest na nim oparty.

Jak inwestować w ETF-y?

Jak już wspomniano inwestowanie w ETF-y staje się coraz bardziej popularne. Przyczynia się do tego dostępność, ponieważ jednostki funduszu może kupić każdy, kto posiada rachunek maklerski. Jego wybór jest bardzo istotny, ponieważ uzależnione od tego są nie tylko możliwości inwestycyjne, ale także wysokość potencjalnych zysków, która jest powiązana z poziomem pobieranych opłat. Jak zatem wybrać odpowiedni rachunek maklerski? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w artykule przedstawiającym ten proces. Oczywiście ważny jest również wybór ETF-u, którego jednostki uczestnictwa zostaną kupione. Początkującym inwestorom zaleca się inwestowanie w najpopularniejsze i największe fundusze. Przykładem może być ETF SP500, który jest oparty na najpopularniejszym indeksie giełdowym na świecie.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Inwestowanie w ETF-y zyskuje coraz więcej zwolenników, co wynika z kilku kwestii. Podstawową jest z pewnością duże prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku w długim terminie, ponieważ w ujęciu długoterminowym indeksy z reguły zyskują na wartości. Poza tym docenić należy również niski poziom opłat pobieranych za zarządzanie ETF-em, co jest możliwe dzięki tzw. zarządzaniu pasywnemu. Zakłada ono dokonywanie jak najmniejszych zmian w skaldzie indeksu, a co za tym idzie ograniczenie się wyłącznie do tych, które są konieczne. Zaletą z pewnością jest także fakt, że inwestowanie w ETF-y nie wymaga ciągłego śledzenia notowań, a inwestor nie musi samodzielnie dobierać konkretnych spółek do swojego portfela.

Podsumowując należy stwierdzić, że powodów do tego, by zacząć inwestować w ETF-y jest naprawdę wiele. Oczywiście należy pamiętać, że jest to produkt przeznaczony do inwestowania długoterminowego.

Similar Posts